Photo of desk with notepad, pen and coffee

Họp ban điều hành chiến lược kinh doanh sản phẩm chat bot AI

 1. 1. Giới thiệu về sản phẩm chat bot AI
 2. 2. Xác định mục tiêu kinh doanh của sản phẩm
 3. 3. Phân tích thị trường và đối tượng khách hàng
 4. 4. Xây dựng chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm
 5. 5. Đánh giá và nâng cấp tính năng của chat bot AI
 6. 6. Định kỳ theo dõi và đo lường hiệu quả kinh doanh
 7. 7. Xác định kế hoạch phát triển sản phẩm trong tương lai
 8. 8. Đề xuất các hoạt động hỗ trợ khách hàng
 9. 9. Bàn luận về nguồn lực và ngân sách cho sản phẩm
 10. 10. Phân công nhiệm vụ và lịch trình công việc
Image of stone floor

About Họp ban điều hành chiến lược kinh doanh sản phẩm chat bot AI

Cuộc họp ban điều hành chiến lược kinh doanh sản phẩm chat bot AI nhằm đề xuất các hoạt động và kế hoạch phát triển sản phẩm, xác định mục tiêu kinh doanh, phân tích thị trường và đối tượng khách hàng, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất các hoạt động hỗ trợ khách hàng, và phân công nhiệm vụ cho thành viên ban điều hành.

Introducing Boardshape

Our board management software can be a valuable tool when streamlining your virtual meetings. Our agenda builder allows you to:

 • Collaboratively create an agenda Assign agenda items to participants
 • Collect all the meeting materials in a centralized location.
 • Include live polls for decision making.
 • Easily track follow up communication through comment sections for each item.
 • Our presentation mode keeps everyone in sync during the meeting with the right documents at everyones’ finger tips at the right time.
Sign up to BoardShape